ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6ο Συνέδριο Export Summit: Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ελληνικού «επιχειρείν»

EXPORT SUMMIT VI

Οι νέες τεχνολογίες θα αποτελέσουν τα εργαλεία για πιο δυναμικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, με βελτιωμένες παραγωγικές και οργανωτικές διαδικασίες.