ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυτός ο CEO βγάζει 1.118 φορές περισσότερα από έναν μέσο εργαζόμενο

ceo-salary

Έρευνες έχουν δείξει ότι μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι μισθοί των CEOs δεν έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, σε σχέση με αυτούς των υπαλλήλων.