ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 3% στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στην Ευρωζώνη το γ’ τρίμηνο του 2017

ευρωζωνη

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε με σταθερό ετήσιο ρυθμό 3,2%, ενώ το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 12%.