ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αλλάζουν όλα στις εξετάσεις για το δίπλωμα οδήγησης

diploma

Ο εξεταστής θα εξετάζει τον υποψήφιο από “control room”, ενώ θα μπορεί ακόμη και να βρίσκεται σε διαφορετική πόλη από αυτόν.