ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάπτυξη άνω του 2% για το 2019 και το 2020 προβλέπει για την Ελλάδα ο ΟΟΣΑ

ελληνική οικονομία

Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού, η αβεβαιότητα στις επενδύσεις παραμένει όσο δεν αλλάζει το κλίμα στις χρηματοδοτήσεις.