ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αναπτυξιακός Νόμος: Ξεκίνησε η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων

αναπτυξη

Περίπου 300 αξιολογητές θα κρίνουν τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί.