ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ με την ΕΤΕπ υπέγραψε η ΔΕΗ

ΔΕΗ
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το δάνειο αποτελεί τη δεύτερη δόση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 85 εκατ. για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.