ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διεθνής Τύπος: Οι Ελληνικές θάλασσες καλύφθηκαν με λυματολάσπη

Screen Shot 2017-09-14 at 10.49.05

«Περισσότεροι από 2.500 τόνοι πετρελαίου διέρρευσαν ανοιχτά της Σαλαμίνας που βρίσκεται πολύ κοντά στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας»