ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έφυγε από τη ζωή ο βουλευτής της ΝΔ Βαγγέλης Μπασιάκος

œ Ò˛ÁÌ ıÔıÒ„¸Ú ¡„ÒÔÙÈÍfiÚ ¡Ì‹ÙıÓÁÚ ≈ı‹„„ÂÎÔÚ Ã·ÛÈ‹ÍÔÚ Í·Ù·Ë›ÙÂÈ ÛÙÁÌ ÂÓÂÙ·ÛÙÈÍfi ÂÈÙÒÔfi ÙÁÚ ¬ÔıÎfiÚ „È· ÙÁÌ ı¸ËÂÛÁ ÙÔı ¬·ÙÔ‰flÔı, ÙÁÌ ‘ÂÙ‹ÒÙÁ 3 ƒÂÍÂÏ‚ÒflÔı 2008.
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο 63χρονος βουλευτής εκλέγονταν στον νομό Βοιωτίας από το 1989 έως σήμερα.