ΚΑΡΙΕΡΑ

Ένας στους τρεις Έλληνες αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

Text Job written on paper. Job conception

«Brain drain» και αύξηση του χρονικού ορίου επανένταξης στην αγορά εργασίας, μεταξύ των ευρημάτων της έρευνας της Adecco.