ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ φέρνει ο νέος αναπτυξιακός νόμος

υπουργείο οικονομικών

Σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται οι εταιρείες που υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο.