ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eπιτάχυνση της οικονομίας 2,7% το 2017 βλέπει η Παγκόσμια Τράπεζα

world bank

Η ανάκαμψη των τιμών του πετρελαίου και των πρώτων υλών χαλαρώνει τις πιέσεις στις οικονομίες των αναδυόμενων αγορών.