ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Έρχεται νέος διαγωνισμός για έρευνες υδρογονανθράκων στην Κρήτη

υδρογονάνθρακες

Η διαδικασία βρίσκεται ήδη στη φάση της διεθνούς δημοσιοποίησης μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης.