ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ernst & Young: Μεγάλη η διάσταση απόψεων CEO και επενδυτών

02D07852
Ingram Publishing

Ποια κενά διαπίστωσε η έρευνα και με ποιον τρόπο μπορεί να καλυφθεί το χάσμα.