ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΥ: Η ανάγκη για διαφάνεια και οι νέες τεχνολογίες μετασχηματίζουν το τοπίο

ernst&young

Μόνο το 58% των χρηματοοικονομικών στελεχών διεθνώς εκτιμά ότι το κοινό εμπιστεύεται αρκετά τις επιχειρήσεις.