ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΥ: Οι κυβερνο-απειλές κορυφαία πρόκληση για τις τράπεζες

cybercrime

Η καταστροφή των δεδομένων και οι αδυναμίες της τεχνολογίας από τη μη ορθή χρήση της, είναι από τους κορυφαίους αναδυόμενους κινδύνους.