ΚΑΡΙΕΡΑ

Γιατί οι εργαζόμενοι σκέπτονται τη δουλειά τους στις διακοπές

Purchase this image at http://www.stocksy.com/415913

Σύμφωνα με το LinkedIn, το 70% περίπου των εργαζομένων δεν βάζουν στην άκρη το email ή τις επικοινωνίες που αφορούν τη δουλειά ενώ βρίσκονται σε διακοπές.