ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιατί οι μεγάλες τράπεζες «σπρώχνουν» εκατομμύρια δολάρια σ’ αυτή τη startup

Menlo-security

Ανάμεσα σε αυτές οι JPMorgan Chase, American Express και HSBC.