ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του ΟΤΕ στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών επενδυτικών οίκων

ΟΤΕ Όμιλος Εταιριών 1
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον Μ. Τσαμάζ, οι επενδύσεις που πραγματοποιεί ο Όμιλος διασφαλίζουν την τεχνολογική του υπεροχή και την ενίσχυση των επιδόσεών του.