ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Δανία πρόκειται να θεσπίσει θέση πρέσβη για τη… Silicon Valley

silicon-valley

Ωσάν η τεχνολογία να ήταν δική της χώρα.