ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι ενστάσεις του ΣΕΒ στην αύξηση του κατώτατου μισθού

σεβ

Το 77,14% των εργαζόμενων με κατώτατο και υποκατώτατο μισθό απασχολούνται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αναφέρει ο ΣΕΒ.