ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

KPMG: Διχασμένος ο κλάδος HR αναφορικά με την αναγκαιότητα να οδηγηθεί στην επόμενη ημέρα

Βερώνη Παπατζήμου

Τα δύο τρίτα των υψηλόβαθμων στελεχών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) δεν έχουν προχωρήσει σε ψηφιακό σχεδιασμό.