ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλες εταιρείες επιστρέφουν στο μοντέλο του…γαλατά

galatas

  Στρέφονται στις επαναχρησιμοποιούμενες συσκευασίες για να μειώσουν τα απορρίμματα.