ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη η επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης των χωρών του ΟΟΣΑ

ΟΟΣΑ

Ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ επιβραδύνθηκε ιδιαίτερα στη Βρετανία.