ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση του επιτοκίου στις δημοπρασίες εντόκων γραμματίων του ελληνικού δημοσίου

οδδηχ

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ η πορεία των δημοπρασιών αποτυπώνει το θετικό κλίμα που επικρατεί στις αγορές για τα ελληνικά ομόλογα.