ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω και από τα 3,1 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα στο οκτάμηνο

πλεονασμα

Άλμα των στοιχείων τον Αύγουστο, παρά τις αυξημένες δαπάνες έναντι του στόχου.