ΚΑΡΙΕΡΑ

Ποιοι κλάδοι προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης στην Ελλάδα

Text Job written on paper. Job conception
Ingram Publishing

Τα αποτελέσματα της έρευνας της ICAP Employment Solutions για την απασχολησιμότητα και τις επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.