ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πλέον μπορείτε να δημιουργήσετε μια κεραία για σήμα Wi-Fi με ένα…ψέκασμα

Glowing wifi icon in city street at night, London, UK

Οι ψεκασμένες κεραίες λειτουργούν εξίσου καλά με τις πολύ μεγαλύτερες σημερινές κεραίες, που χρησιμοποιούνται στις κινητές συσκευές.