ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρεμιέρα σήμερα για το e- Κτηματολόγιο

κτηματολογιο

Στη νέα ηλεκτρονική εφαρμογή η πρόσβαση γίνεται μέσω των κωδικών του Taxisnet.