ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πρόγραμμα παρουσιάσεων του ΜΙΤEF Greece Startup Competition

1200x900_SUBMIT GENERAL

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των νεοφυών τεχνολογικών επιχειρήσεων.