ΚΑΡΙΕΡΑ

Ψηφιακό Εργαστήριο με θέμα: «Ο ρόλος των δεδομένων για τις επιχειρήσεις του 21ου αιώνα»

databusiness

Τα δεδομένα διαμορφώνουν το ψηφιακό μας μέλλον. Μας προσφέρουν την ευφυΐα που απαιτείται προκειμένου  να επιτύχουμε σχεδόν οποιοδήποτε στόχο.