ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Αυτό είναι το επιχειρηματικό προφίλ που αντέχει στην κρίση

3_fessass_pressconf_smes_051217

Τα συμπεράσματα της έρευνας της ΕΥ για τα χαρακτηριστικά των ανθεκτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων παρουσιάστηκαν σε συνέντευξη Τύπου.