ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒ: Πάνω από το στόχο τα έσοδα από τη φορολογία στον καφέ

ΣΕΒ

Η αρχική πρόβλεψη για ετήσια έσοδα 64 εκατ. ευρώ αναθεωρήθηκε πρόσφατα σε 85 εκατ. ευρώ, για το 2017.