ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντικές εξελίξεις στο Κυπριακό

akintzi-anastasiadis_0

Έχει σημειωθεί πρόοοδος στον τρόπο που θα τροποποιείται το Σύνταγμα. Το απόγευμα η κατάθεση χαρτών για το εδαφικό.