ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών

βουληη

Στόχος του νομοσχεδίου είναι η δραστική επέκταση του φάσματος των επιτρεπτών μετασχηματισμών για όλες τις εμπορικές εταιρίες.