ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου που συμμετέχει η Ελλάδα

φυσικο-αεριο

Πώς προχωρούν οι κατασκευές για τους αγωγούς και τις έρευνες για κοιτάσματα.