ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Χώρα των θαυμάτων ή λάκκος χωρίς τέλος;

artificial-intelligence-1

Άνθρωποι VS ροµπότ: Γιατί το «κουµπί» θα πρέπει να βρίσκεται σε ανθρώπινα χέρια και όχι σε µηχανικά.