ΚΑΡΙΕΡΑ

Θα μπορούσε η εργασιακή εβδομάδα να διαρκεί μόνο τέσσερις ημέρες;

Close-up of male’s hand with pen over document on background of working woman

Σύμφωνα με νέα έρευνα είναι πολλοί εκείνοι που πιστεύουν πως θα μπορούσαν να ολοκληρώνουν την εργασία τους σε πέντε ώρες την ημέρα.