ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θα πουν το μπλόκ… μπλοκάκι! Επιβαρύνσεις ως και 80% για όσους κόβουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών

μπλοκάκια, ασφαλιστικά ταμεία, εισφορές, fortune

Η διπλή επιβάρυνση των εργαζομένων για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, μπορεί να φτάνει, αναλόγως με το Ταμείο, στο 80%!