ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Θερινή ή χειμερινή ώρα: Κάθε κράτος θα αποφασίσει τι θα επιλέξει

Alarm clock standing with coins on metal plate

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει πλέον τη σκυτάλη στα κράτη-μέλη της ΕΕ για την τελική επιλογή.