ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι ισχύει για τις δηλώσεις εισοδήματος από μισθώσεις Airbnb

ακινητα

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι Διαχειριστές Ακινήτων δεν έχουν υποχρέωση υποβολής «ηλεκτρονικού μισθωτηρίου» για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.