ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προτείνει ο ΣΕΒ για τον εξωδικαστικό διακανονισμό

deals

Διάσωση επιχειρήσεων- όχι διοικήσεων, ξεχωριστή και θεσμικά ισχυρή διαδικασία για τις μεγάλες υποθέσεις, ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή του Δημοσίου για τις διαγραφές.