ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Τιτλοποίηση ύψους 101 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτικές μισθώσεις αυτοκινήτων από ΜμΕ μέσω AutoHellas

autohellas

Η συναλλαγή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ελληνική αγορά τιτλοποιήσεων και αναμένεται να εξασφαλίσει στην εταιρεία μεσοπρόθεσμη ρευστότητα.