ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το διαδίκτυο και η… Google στην υπηρεσία του ελληνικού τουρισμού

Νησιά

Η αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της Ελλάδας κατά 3% και έως 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης.