ΚΑΡΙΕΡΑ

Το τραγικό στοιχείο για το μισθολογικό χάσμα ανδρών – γυναικών

03C06367
Ingram Publishing

Πάνω από δύο αιώνες θα χρειαστούν για να υπάρξει τελικά εργασιακή ισότητα μεταξύ των δύο φύλων.