ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Wi-Fi πρόκειται να γίνει πιο ευκολονόητο

wifi

Και αυτό επιτυγχάνεται με την αλλαγή στην ονομασία των routers.