ΟΙ 20 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

HELLAS OIL A.E.

hellas oil
Ετήσια Έσοδα: 12.609.189,09
Ετήσια Κέρδη: 72.758,48

 

Κατάταξη: 13

Κύκλος Εργασιών 2012: 12.609.189,09
Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Πωλήσεων (2009-2012): 121%

Κέρδη Προ Φόρων 2012: 72.758,48
Μέσος Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής Κερδών Προ Φόρων (2009 – 2012): 220%

Η εταιρία εξάγει κυρίως χύμα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο προς την Ιταλία, ενώ μέσα στο 2013 εισήλθε και στο χώρο του τυποποιημένου ελαιολάδου.