ΟΙ 30 ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

FLEXOPACK ΠΛΑΣΤΙΚΑ

flexo
Κατάταξη: http://www.flexopack.com/gr

Δραστηριοποιείται στην παραγωγή ευκάμπτων υλικών συσκευασίας, με έμφαση σε πολυστρωματικά φιλμ με ιδιότητες αδιαπερατότητας στο οξυγόνο και σε άλλα αέρια, αλλά και σε πολυστρωματικά φιλμ πολυαιθυλενίου. Η κύρια αγορά της FLEXOPACK είναι η συσκευασία στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Άλλες αγορές αποτελούν οι βιομηχανίες εκτυπώσεων και επεξεργασίας ευκάμπτων υλικών συσκευασίας, η συσκευασία ειδών ατομικής υγιεινής, ιατρικών, αγροτικών και χημικών προϊόντων. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 1996.

Οικονομικά ΣτοιχείαΕκατομμύρια €Μεταβολή %
Κύκλος Εργασιών57,49(2011 - 2014): 7,0
EBITDA8,61(2011 - 2014): 7,5
Συνολικός δανεισμός9,1614/11: -4,1