ΚΑΡΙΕΡΑ

Οι καλύτερες πόλεις για να βρείτε δουλειά φέτος

Η έρευνα κατατάσσει τις καλύτερες πόλεις για ευκαιρίες απασχόλησης που βασίζονται στην οικονομική ισχύ, το βιοτικό επίπεδο και την ένταξη των μεταναστών.

Οι ειδικοί στο θέμα της μετανάστευσης στην εταιρεία Movinga κυκλοφόρησαν μία έρευνα που αποκαλύπτει τις καλύτερες πόλεις για να βρει κανείς εργασία. Τα κριτήρια της έρευνας επικεντρώνονται στο θέμα της απασχόλησης, με την εξέλιξη της σταδιοδρομίας να αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους μετεγκατάστασης.

Η έρευνα βασίστηκε τρεις βασικούς τομείς: Την οικονομική ισχύ για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις, το βιοτικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένου του διαθέσιμου εισοδήματος και των παροχών υγειονομικής περίθαλψης, και την ένταξη των γυναικών, των νέων και των μεταναστών στο εργατικό δυναμικό.

Σε αυτές τις κατηγορίες αναλύθηκαν 14 μικροί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη, τα επίπεδα μετανάστευσης και το χάσμα μισθών μεταξύ των δύο φύλων, προκειμένου να καθοριστεί η βαθμολογία για κάθε κατηγορία. Ο τελικός δείκτης κατατάσσει τις πρώτες 100 πόλεις κατά το συνολικό σκορ ευκαιρίας απασχόλησης, από το υψηλότερο στο χαμηλότερο, αποκαλύπτοντας το σκορ για κάθε μεμονωμένο παράγοντα.

Δείτε παρακάτω ποιες από αυτές βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα: