Εγκατάσταση Αποθήκευσης Αεροσκαφών Ασίας-Ειρηνικού